Taal: Nederlands (geactiveerd) Taal: Venloos

Over Frans Boermans

Frans Boermans (8 juni 1917- 11 maart 1999) behoort tot de top van de Limburgse dichters en schrijvers. Hij bagatelliseerde zijn werk altijd en meende dat hij moest oppassen om niet van trots naast zijn schoenen te lopen als hem lof werd toegezwaaid. Dat verklaarde hij tenminste bij de toekenning van de Jo Hansenprijs.

VIP

Maar bij diezelfde gelegenheid gaf hij, de draak met zichzelf stekend, aan dat hij er over nadacht "um, net wie iddere VIP, allewiels mien memoires in elf deile oèt te gaon gaeve, maar gennen oètgaever wilt aan de oètgave waat oètgaeve waeges de hoeëge oètgave". ( om, zoals iedere VIP, nu eindelijk mijn memoires in elf delen te gaan uitgeven, maar geen enkele uitgever wil aan de uitgave iets uitgeven wegens de hoge uitgaven.)

De werkelijkheid was dat Frans Boermans, hoewel Stichting Henric van Veldeke hem hiervoor meerdere malen benaderde, zijn eigen werken niet belangrijk genoeg vond om ze anders dan als lied of revue-productie te publiceren.

Levenswens

Van de andere kant liet hij nooit na om, lenend bij de Romeinse schrijver en politicus Cato, zijn levenswens naar voren te brengen met de woorden: "Euveriges bin ik van meining, det d’r in Venlo ’n klein Noord-Limburgs streektheaeterke mót kómme wao-in allein dialekstökker waere gespeuld".(Overigens ben ik van mening, dat er in Venlo een klein Noord-Limburgs streektheater moet komen waarin alleen dialektproducties worden gespeeld.)

Toen Frans Boermans overleed en zijn literaire nalatenschap door zijn vrouw en kinderen beschikbaar werd gesteld, was de tijd rijp om zijn werken voor de huidige en komende generaties toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen. Ook zijn wens voor een theater is in vervulling gegaan met het " Volkstheater Frans Boermans " en de " Frans Boermanszaal " in De Maaspoort in Venlo.

't Theater van 't Laeve

Onder deze titel bracht Dialekvereiniging Veldeke Venlo in het jaar 2000 een biografie uit over het leven en werken van Frans Boermans, geschreven door Adri Gorissen.

Stadsarchief

De honderden teksten die Frans Boermans heeft geschreven zijn door de dialectvereniging gearchiveerd en bewaard in het stadsarchief van de gemeente Venlo.

Ereprijzen

1971 Limburgse Cultuurprijs
1978 Bronzen Eendagsvlieg
1984 Venlonaar van het Jaar
1989 Erepenning van Venlo
1997 Jo Hansenprijs
1999 Venlonaar van de Eeuw

Frans Boermans op Wikipedia

Buste van Frans Boermans

Buste van Frans Boermans gemaakt door kunstenares Mientje Maas en geschonken door Jan van Groenendaal. Het beeld is te zien in de Frans Boermanszaal van de Maaspoort in Venlo.

Frans Boermans (links) en burgemeester van Graafeiland

Frans Boermans (links) en burgemeester van Graafeiland.